domingo, 8 de noviembre de 2009

Practica # 8.3 (ley de Ohm)

PSEUDOCODIGO

int[] corriente;
int[] resistencia;
int[] voltios;
int I;
corriente = new int[10];
resistencia = new int[10];
voltios = new int[10];
I = 0;
for (I = 0; I < i="I+1)
{
PRINT("Introduce el valor de la corriente:");
READ corriente[I]
PRINT("Introduce el valor de la resistencia:");
READresistencia[I]
voltios[I] = corriente[I] * resistencia[I];
}
PRINT("Corriente Resistencia voltios");
for (I = 0; I <>
{
PRINT("{0}\t\t{1}\t\t{2}", corriente[I], resistencia[I], voltios[I]);
}
FIN
CODIGO EN CONSOLA
int[] corriente;
int[] resistencia;
int[] voltios;
int i;

corriente = new int[10];
resistencia = new int[10];
voltios = new int[10];
i = 0;

for (i = 0; i < i =" i">
{
Console.WriteLine("Introduce el valor de la I:");
corriente[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Introduce el valor de la R:");
resistencia[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
voltios[i] = corriente[i] * resistencia[i];

}
Console.WriteLine("Corriente Resistencia voltios");
for (i = 0; i<>
{
Console.WriteLine("{0}\t\t{1}\t{2}", corriente[i], resistencia[i], voltios[i]);
}
Console.ReadKey();
WINDOWS
public partial class Form1 : Form
{
int[] corriente;
int[] resistencia;
int[] voltios;
int I;
public Form1()
{
InitializeComponent();
corriente = new int[10];
resistencia = new int[10];
voltios = new int[10];
I = 0;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (I <= 10)
{

textBox1.Focus();
corriente[I] = int.Parse(textBox1.Text);


resistencia[I] = int.Parse(textBox2.Text);

voltios[I] = corriente[I] * resistencia[I];
I++;
textBox2.Clear();
textBox1.Clear();
}

else
{

button1.Enabled = false;
}
}

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add("Corriente Resistencia Voltios");
for (I = 0; I <>


No hay comentarios:

Publicar un comentario