domingo, 8 de noviembre de 2009

prantica # 6 (FACTORIAL)

PSEUDOCODIGO

INICIO
double n,factor =1.0,I;
Read n
for(I = n;I>1; I--)
{
factor =factor*1;
Print factor
}
FIN
CODIGO EN CONSOLA

double n, factor = 1.0, I;
Console.WriteLine("Introduce un Valor entero");
n = double.Parse(Console.ReadLine());
for (I = n; I >= 1; I--)
{
factor = factor * I;

}
Console.WriteLine(" EL factorial es " + factor);
Console.ReadLine()

CODIGO EN WINDOWS


double n, factor = 1.0, I;
n = double.Parse(textBox1.Text);
for (I = n; I >= 1; I--)
{
factor = factor * I;

}
textBox2.Text = factor.ToString();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Clear();
textBox2.Clear();

No hay comentarios:

Publicar un comentario